Geschiedenis 1920 – 1940

1923: het boerenbedrijf, landgoed en moestuin lijden na de dood van Nans Hagedoorn – Jongeneel verlies. Grootpapa Hagedoorn is in 1921 overleden. De erfgenamen vragen zich af of het zin heeft een dergelijk bezit nog te continueren en besluiten tot verkoop. Om de zeer bekende Landhuizen en eenige bouwterreinen…..deel uitmakende van het om zijn ongerept natuurschoon en gezond klimaat, gerenommeerd Landgoed “Nieuw – Groevenbeek” te verkopen, wordt een veiling georganiseerd. Het lukt om ‘1905’, ‘Ons Huisje’, ‘De Zwaluw’, ‘De Meerle’ met de daar aangrenzende bouwterreinen en nog enige percelen in Putten aan de Harderwijkerstraatweg voor een totaal bedrag van f 22.480, = te verkopen.

I

opbouwen paasvuur 1927.

Staand links (vlnr): Nan Vorstman-Vos, Piet Vos sr, ? , 

Staand op takkenstapel: Eke van Leeuwen

Op de kar (vlnr): Taco van den Honert, Hans Vos (zittend), ?

Rechts van de kar (vlnr): Lis van den Honert-Revers, Arend van Leeuwen (op de rug gezien), Frits E (geen familie), ?

1924:  Jhr. dr. Nico van Suchtelen koopt van Nieuw Groevenbeek  bosgrond aan de Schapendrift en bouwt er een zomerhuisje, Cantharella.

1927: de Boerderij blijft verlies geven en daarom wordt het bedrijf aan Jacob Geurts voor f 200, = per jaar verpacht. Geurts is in 1913 als zetbaas van Nans Hagedoorn – Jongeneel op de boerderij aangesteld en daarnaast als onbezoldigd gemeente veldwachter en opzichter op het landgoed werkzaam. Omdat Jacob nu minder tijd zal hebben voor toezicht, krijgt Barend Mosterd, in dienst vanaf 1920, er meer taken bij en wordt zijn weekloon verhoogd tot f 18, =. De aandeelhouders besluiten een dienstwoning voor Mosterd en zijn gezin te bouwen bij de ingang van het goed aan de Nieuwe Laan.

1930: een proef – triplexhuisje, dat door de triplexafdeling van Jongeneel was ontworpen en op de Jaarbeurs had gestaan, wordt achter de boerderij, aan de rand van een akker geplaatst: Malpertuis.

15 juni wordt de tennisbaan in gebruik genomen, die in eigen beheer met behulp van Barend Mosterd is aangelegd.

Groevenbeker tournooi 1932

Zittend vooraan, vlnr: (met vlechten) Nans Nieuwenhuysen , daarnaast Stans Woodbury-Vos, Edmond van Leeuwen**, Arend van Leeuwen, Mauk Scheltema*, Erdo Cornelissen, Co Scheltema*, onbekend.

2e rij: Bert Vorstman (donker shirt), Nan Vorstman-Vos, opzij kijkend: Zus Varekamp-Vos, Concie Vos-Maaldrink en Aad Vos

Staand: Piet Vos, tweemaal niet-familie,  tweemaal onbekend, Bep ten Bosch, Greeth Vos , onbekend, Wim Scheltema* met Lolita op de schouder, onbekend, Piet van Leeuwen** met Maarten van Leeuwen** op de schouder, 3 onbekenden, Annet van Leeuwen**, Eke van Leeuwen, Nan van Leeuwen,  onbekend,  Hans Vos.

* De familie Scheltema, verre familie, was lange tijd eigenaresse van ‘Ons Huisje’.

** Kinderen van Edmond en Tod van Leeuwen – Roscam Abbing, huurders van Bloeimaand.

1931: Groevenbeek wordt aangesloten op electriciteit.

1932: Groevenbeek wordt aangesloten op de waterleiding

1936: Floris Vos is genoodzaakt zijn twee aandelen te verkopen. Één aandeel nemen Taco en Lis van den Honert – Revers over, het andere Eke en Nel van Leeuwen – Lotsij .

1938: een strook grond langs de Harderwijkerstraatweg wordt verkocht aan het Rijk voor de aanleg van een rijwielpad.

1938-1942: De Nederlandse Staat produceert de landsdekkende Boschstatistiek op een schaal van 1:25.000. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van luchtfoto’s en veldopnamBoschstatistiek_kaart391.jpg (45254 bytes)es. Het bos wordt ingedeeld naar soort (loof- en naaldhout) en naar relevante leeftijdsklasse. Voor loofhout is deze grens bij 40 jaar getrokken; bij naaldhout bij 25 jaar. De kaart van Garderen die ook Groevenbeek bedekt geeft een goed beeld van de samenstelling en leeftijd van het Groevenbeekse bos in de dertiger jaren. De inventarisatie is nauwkeurig uitgevoerd: het eikenrondje is zelfs herkenbaar.

1940: Beertje Vos overlijdt, haar broer Piet neemt de twee aandelen, die zij in haar bezit heeft, over. Precies dertig jaar na het stichten van de N.V. zijn de aandelen in handen van wat we tegenwoordig de staken noemen:

  • Revers – Vos
  • Vos – Mees
  • van Leeuwen – Vos
  • Vos – Sillevis

 

Reacties zijn gesloten.