Geen boswerkdag

De boswerkdag gata dit voorjaar niet door. Mochten jullie zin en tijd hebben om in het Paasweekend (of daarvoor / daarna) nog een klus op te pakken, dan wordt dat zeer gewaardeerd. Gideon Hoekstra gideon.hoekstraATgmail.com coordineert dit

Reacties zijn gesloten.